Get Adobe Flash player

Firma PEKUM S.A została utworzona 15.10.1991 r. przez 16 akcjonariuszy – pracowników

istniejącego od roku 1993 Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gostyninie .

Od początku istnienia siedziba Spółki mieści się w Gostyninie przy ulicy Ziejkowej 5.

Ogólna powierzchnia posiadanego w wieczystym użytkowaniu terenu wynosi 0,6 ha. Na terenie tym zlokalizowany jest stanowiący własność Spółki budynek biurowy wraz z bazą warsztatową o łącznej kubaturze 1500 m3.

Władze Spółki:

Prezes Zarządu – Michał Gasik

Wiceprezes Prezes Zarządu – Katarzyna Jaranowska

Działalność swą Spółka prowadzi głownie na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego

i kujawsko-pomorskiego.