Get Adobe Flash player

Świadczy usługi typu:

  • budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych,
  • odwodnienia dróg i terenu,
  • budowa wodociągów
  • budowa przepustów
  • budowa zbiorników wodno – retencyjnych
  • regulacja rzek i kanałów
  • umocnienia brzegów i dna,
  • konserwacja cieków wodnych
  • drenowanie gruntów rolnych,
  • budowa stopnich wodnych, jazów i zastawek,
  • niwelacja terenu,
  • wykopy

Naszym klientom zapewniamy:

  • terminowość wykonania swoich usług
  • atrakcyjne ceny
  • wsparcie techniczne dotyczące wykonywanych usług
  • doradztwo techniczne w zakresie wykonywanych robót