Get Adobe Flash player
 • Budowa wodociągu we wsi Wyględy, gm. Leszno,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii,
 • Przebudowa ul. Dworcowej z przebudową węzła drogowego Kościuszki-Dworcowa w Toruniu,
 • Zabezpieczenie przed erozją rowu A-15 i przebudowa ujęcia wód na terenie zakladu Dr Oetker w Płocku – Ciechomicach,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Mazowieckim,
 • Przebudowa sieci kanalizacjnej sanitarnej w rejonie ulicy Fabrycznej i inżynierskiej w Lesznie,
 • Kanalizacja sanitarną i deszczowa w ulicy Grodzkiej w Płocku,
 • Kolektor sanitarny w ulicy Grabówka w Płocku,
 • Sieci zewnętrzne na osiedlu Zagroda w Płocku,
 • Kanalizacja sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków w Starożrebach pow. plocki,
 • Oczyszczalnię ścieków w Słubicach pow. płocki,
 • Kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogi na osiedlu Góry w Płocku,
 • Kanalizację sanitarną podciśnieniową w ul. Łąki w Błoniu,
 • Kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg na Stadionie Miejskim w Legionowie,
 • Kanalizacja sanitarną w ulicach: Prawniczej, Słupskiej i Kościuszki w Warszawie,
 • Kanał ogólnospławny na budowie Centrum Handlowo-Usługowego BEMOWO w Warszawie,
 • Kanalizację podciśnieniową i ciśnieniową we wsiach wsi Żukówka i Radonice gmina Błonie,
 • Kanalizację sanitarną podciśnieniową w miejscowościach Lesznowola i Kolonia Lesznowola – Etapy I i II,
 • Regulację rzeki Skrwy w miejscowości Lucień, gm. Gostynin,
 • Drenowanie gruntów ornych na pow. 380 ha w Zaborowie Nowym pow. Gostynin,
 • Budowę jazu na rzece BZURA gm. Góra Świętej Małgorzaty,
 • Drenowanie gruntów ornych, wykonanie przepustów i rowów odeadniających w Szczawinie Borowym, pow. gostyniński.
 • Wymianę wodociągu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku,
 • Przebudowę drogi i budowa kanalizacji we wsi KADY gm. Grodzisk Mazowiecki,
 • Budowa wodociągu oraz odwodnienie pasa drogowego Autostrady A-2 Wartkowice-Emilia,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej etap I i II w miejscowościach Popłacin, Brwilno, Dzierzązna – gm. Nowy Duninów, pow. płocki,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowościach Łęczyca, Kwiatkówek, Tum,
 • Budowa ulicy Bocznej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego o Bobrowej w Sierpcu,
 • Budowa kanalizacji deszczowej etap I, II i III w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku,
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie,
 • Budowę oczyszczalni wód opadowych z drogami i placami przy ulicy Zgodnej wraz z przebudową i budową infrastruktury w ul. Zgodnej w Płocku,
 • Przebudowę ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie w Płocku,
 • Przebudowę ulicy Łąkowej w Kutnie wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Autostradzie A-2 w miejscowościach Żdzary, Dąbie, Koło,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łanięta, Suchodębie i Franciszków – gmina Łanięta,
 • Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowice gmina Krośniewice,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Bryski, Tum-gmina Świętej Małgorzaty pow. Łęczyca,
 • Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jeżewo, gm. Nowy Duninów,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w Czerwińsku nad Wisłą,
 • Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słubice pow. płocki,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Sucha pow. sochaczewski,